J A V N I P O Z I V

1. Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika ( djeca koja će do 31.03.2017. napuniti 6 godina i koja nisu uključena u redoviti program vrtića) na upis u program predškole u periodu 16.08.2016.- 31.08.2016. u sobi psihologa vrtića od 8-13 sati.
U istom periodu vršit će se i upisi u kraći program igraonice za djecu od 4. godine života.
Od dokumentacije je potrebno donijeti presliku rodnog lista djeteta te preslike osobnih iskaznica roditelja.

Prethodno je potrebno ispuniti Zahtjev za upis kojeg možete preuzeti na linku ” UPISI”