Informaciju o sastavu grupa možete dobiti u vrtiću ili na broju telefona 049-221-599.

Napomena: U slučaju naknadnih upisa, ispisa ili odustajanja, dječji vrtić zadržava pravo izmjene sastava grupa.

Na popisima grupa nisu djeca koja s 31.8.2017. nemaju godinu dana.