PROGRAM PREDŠKOLE I IGRAONICE ZAPOČINJE S RADOM U PONEDJELJAK, 02.10.2017. PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

GRUPA PREDŠKOLE U VRTIĆU: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK 7,30 – 10,30

PREDŠKOLA U PODRUČNOJ ŠKOLI U MARTINIŠĆU : UTORAK, ČETVRTAK 8,30 – 11,30

PREDŠKOLA U PODRUČNOJ ŠKOLI U ŠPIČKOVINI : UTORAK, ČETVRTAK 12,30 – 15,30

 

PROGRAM IGRAONICE ODRŽAVAT ĆE SE PONEDJELJKOM I SRIJEDOM NA LOKACIJI VRTIĆA OD 11 – 13 SATI.