Pozivamo zainteresirane roditelje djece koja su navršila 4 godine, a nisu uključena u redoviti program dječjeg vrtića, na upis u program opće igraonice pri Dječjem vrtiću Zipkica u periodu 10.-24.09.2018. od 8-14 sati u tajništvu dječjeg vrtića. Program se održava dva puta tjedno po dva sata.

Potrebno je priložiti presliku rodnog lista djeteta te presliku osobnih iskaznica roditelja.

Roditelji koji su podnijeli zahtjev za upis u igraonicu tijekom kolovoza isti ne trebaju obnavljati.

Program igraonice održava se i na područnim lokacijama Špičkovina i Martinišće ukoliko to dozvoljava broj upisane djece u programu predškole ( spajanje s djecom u predškoli –  ukoliko je prevelik broj djece u programu predškole, program igraonice provodi se isključivo u vrtiću u Zaboku).

Minimalni broj polaznika za održavanje programa je 15 djece.

Obavijest o početku održavanja programa bit će dostupna na web stranici vrtića od 25.rujna 2018.