Dječji vrtić Zipkica
Centralni objekt Stjepana Radića 15,

Područna skupina pri Osnovnoj školi Ksavera Šandora Đalskog, Martinišće 8B
49210 Zabok

049-221-599

OIB 21858761530

IBAN: HR3323600001101273465

Ravnateljica: Dijana Lovinčić-Crnković
tel/fax 049 222 599

Radno vrijeme ravnateljice : 8-16 sati ( 8-15 sa strankama)

e-mail: vrticzipkica@gmail.com

Stručni suradnik psiholog: Silvija Dugorepec
tel. 049 501 256
e-mail: silvija@vrtic-zipkica.hr

Radno vrijeme psihologa 7-15 sati ( do 14 sati za potrebe roditelja)

Stručni suradnik logoped Tamara Miletić – Damjanović

tel: 049 221-599

e-mail: tamaramileticdamjanovic@yahoo.com

Radno vrijeme logopeda: 8-16 sati ( do 15 sati za potrebe roditelja)

Tajništvo: Vlasta Benjak
tel. 049 221 599

e-mail: vlasta@vrtic-zipkica.hr

Radno vrijeme tajnice 7-15 sati

Računovodstvo: Ana Ivanek
tel. 049 221 599

e-mail: ana@vrtic-zipkica.hr

Radno vrijeme računovodstva 7 -15 sati

Radno vrijeme vrtića za korisnike usluga na lokaciji Stjepana Radića 15   5,30 – 17 sati

Radno vrijeme vrtića za korisnike usluga na područnoj lokaciji u Martinišću 6-17 sati