NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA 03/2019

rezultati natječaja 03/2019

izvadak s 35. sjednice Upravnog vijeća

izvadak s 36. sjednice Upravnog vijeća

izvadak s 37. sjednice Upravnog vijeća

Izvadak iz zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

zaključci UV 30.8.2019.

AKTI VRTIĆA

STATUT – PROČIŠĆENI TEKST 2019

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 2019.

POSLOVNIK KOLEG. TIJELA

ETIČKI KODEKS

GODIŠNJI PLAN 2019

KURIKULUM 2019.

GODIŠNI IZVJEŠTAJ 2018.

 

 

FINANCIJE I JAVNA NABAVA

popis-gospodarskih-subjekata

procedura-naplate-potrazivanja

pisana-procedura

plan nabave 2018.

plan-nabave-2019.

Izmjene i dopune Plana nabave 2018.

FINANCIJSKI PLAN za 2018.

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2017. 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018

BILJEŠKE UZ FIN.IZVJ. 2018

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. 

BILJEŠKE UZ FIN.IZVJ.

Registar ugovora 2018 docx

ažurirani registar ugovora 2018.

PREGLED SKLOPLJ UGOVORA O JN 2018

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

EOJN 31.12.2018.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Upisnik

UPISNIK – ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJA

Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Zahtjev_za_pristup_informacijama

Godisnje_izvjesce o informiranju 2017

izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

ZAKONI I DOKUMENTI:

  • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97107/07 i 94/13)
  • https://www.azoo.hr/images/strucni2015/Nacionalni-kurikulum-za-rani-i-predskolski-odgoj-i-obrazovanje.pdf
  • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
  • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)