PREUZIMANJE RADNIH LISTOVA

PREUZIMANJE RADNIH LISTOVA

Molimo roditelje djece polaznika posebnog programa predškole ( odgojiteljica Zvjezdana Balija) da dođu na preuzimanje radnih listova – u područnu školu u Špičkovini, u ponedjeljak, 18.5.2020. od 8 – 10 sati, a grupe iz Zaboka u utorak, 19.5.2020. od 10 – 12 sati ( u Zaboku!)

Preuzimanje radnih listova za roditelje s područja Martinišća – poseban program predškole-  ( odgojiteljice Sayaka Oršolić i Anita Jurina) bit će u ponedjeljak, 18.5.2020. u 16.30 sati.

Share this: