UPUTE O DOVOĐENJU DJECE OD 9.6.2020.

UPUTE O DOVOĐENJU DJECE OD 9.6.2020.

Ovdje preuzmite dokument – DODATNE UPUTE ZA VRTIĆE I ŠKOLE 5.6.2020.

 

Sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo, od 9.6.2020. u dječji vrtić će se ulaziti na ulaze kao i prije proglašenja pandemije.

Molimo roditelje da i nadalje paze na svoje i zdravstveno stanje djece, a nakon bolovanja djeteta, obavezno donijeti lječničku ispričnicu

Na ulazu u vrtić potrebno je dezinficirati ruke te držati distancu od propisanih 1,5 m.

Molimo roditelje da se ne zadržavaju predugo u prostoru garderoba i hodnika vrtića.

Molimo da se u vrtić dođe najkasnije do 9.30 sati zbog dezinficiranja prostora hodnika i garderoba.

Share this:

Natječaj – odgojitelji

UPISI U PREDŠKOLU