Upute o pohađanju vrtića od 25.5.2020.

Upute o pohađanju vrtića od 25.5.2020.

Poštovani roditelji!

Dječji vrtić Zipkica od 25.5.2020. počinje s radom za svu djecu, a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za ponovni dolazak u vrtić nije potrebno ispunjavati i slati Izjavu.

Vrtić će i nadalje raditi na pojačanoj higijeni i svim smjernicama koje se tiču sigurnosti i zaštite zdravlja.

Sukladno naputcima molimo vas :

 • da i nadalje ne dovodite dijete ukoliko ima znakove respiratornih bolesti – povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, ako ima izrečenu mjeru samolizolacije ili je zaraženo virusom COVID-19
 • nakon bolovanja djeteta, po povratku, obaveza lječnička ispričnica
 • ne dolazite u pratnji djeteta ukoliko vi imate  navedene simptome
 • prije dovođenja djeteta u vrtić, obvezni ste mu kod kuće izmjeriti temperaturu
 • u ruksak stavite više rezervne odjeće koji će u vrtiću biti cijeli tjedan ( ne odnosite ga kući)
 • u vrtić je potrebno doći do 9 sati. Nakon tog vremena, vrata će se zaključavati
 • kako bi  smanjili cirkulaciju ljudi kroz vrtić, te kako nismo u mogućnosti organizirati preuzimanje djece na ulazu  vrtića, djecu dovodite i odvodite na dvorišni ulaz ( ulaz sa Ulice Tina Ujevića) i sami ih predajete odgojiteljima.
 •   

 

 • Djeca iz jasličkih skupina borave u svojim sobama, a roditelji ulaze u garderobe kroz jasličko dvorište pa kroz terasu od sobe u kojoj dijete boravi. Svaka soba ima svoj ulaz s terase.

 • Djeca s 1. kata borave u svojim sobama, a ulaze kroz terasu te je za njih garderoba pripremljena na terasi. Svaka soba ima svoju terasu. Nakon prezuvanja, djeca ulaze u sobe s terase.
 • Djeca s 2. kata borave u svojim sobama. Roditelji ulaze sa stubišta s vanjske strane te ulaze u prostor hodnika 2. kata i djecu prezuvaju u njihovim garderobama.

Napominjemo kako je djecu potrebno dovesti do 9 sati. Sukladno preporukama, s djecom se planira boraviti što više vani te nam je važna njihova sigurnost. Samim time, vrata moraju biti zaključana prije izlaska djece na dvorište.

 

Djeca iz područne skupine Bubamare vraćaju se u svoj objekt 25.5.2020. bez posebnih naputaka budući su uvjeti rada u tom prostoru takvi da je sve lako ispoštovati.

Sve roditelje molimo da  poštuju fizički razmak od preporučenih 1,5 m te da se ne zadržavaju u prostoru garderoba i dvorišta vrtića.

Kako bi se pravovremeno mogla planirati prehrana i organizacija rada, svi roditelji koji će dovoditi djecu od 25.5.2020. ili nekog drugog datuma, trebaju najaviti dolazak putem  maila   vrticzipkica@gmail.com.

Veselimo se ponovnom susretu i druženju u ovim izazovnim vremenima!

 

Share this: