Program

STRATEGIJA DV ZIPKICA – ZAJEDNICA KOJA UČI

VIZIJA – vrtić otvoren za svako dijete našega grada te vrtić u kojem će se svi osjećati sigurno, sretno i zadovoljno

MISIJA – vrtić u kojem se osjeća ugodno ozračje, prostor koji je siguran i poticajan, u kojem djeca uče čineći, poštuju se dječja prava, razvijaju individualni potencijali djece, jača roditeljska kompetencija, surađuje se na način međusobnog uvažavanja i potiče profesionalni rast i razvoj odgojitelja

Dječji vrtić Zipkica ima organiziran primarni 10-satni program za djecu od navršenih godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu. U našem vrtiću poštujemo i radimo prema suvremenom vrtićkom kurikulumu:

– uvažavamo djetetovu aktivnu i stvaralačku prirodu

– stalno potičemo profesionalni razvoj odgojitelja

– aktivno uključujemo roditelje u odgojno-obrazovni proces

– svi zaposlenici u dječjem vrtiću su važni i vrijedni u procesu razvoja djeteta

– članovi stručnog tima podupiru rast i razvoj djeteta i odgojitelja, a i sami rade na vlastitom unapređenju

– djeca, odgojitelji i roditelji otvoreni su široj društvenoj zajednici i s njom surađuju.

U sklopu redovnog programa potiče se zadovoljavanje osnovnih tjelesnih i zdravstvenih potreba djece, razvijanje psihosocijalnih vještina, usvajanje kulturno-higijenskih navika te provode istraživačko-spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama pojedinog djeteta uz maksimalan individualni pristup.

u Vrtiću se provodi sportski program prema verificiranom programu MZOS-a u suradnji sa sportskim društvom KU-KU-RI-KU iz Zaboka , program engleskog jezika, plesni i glazbeni  program.

Odgojitelji kroz redovan rad nastoje djeci uljepšati njihov boravak u ustanovi. Svakom je djetetu urođena znatiželja i potreba za igrom. Osim što djeca uživaju u igri, ta aktivnost ima važnu ulogu u procesu učenja i socijalizacija te ju treba poštivati. Uz pomoć igre djeca upoznaju svijet, skupljaju životna iskustva, usvajaju norme ponašanja, stječu komunikacijske vještine, sposobnost kooperacije. Igra pomaže i u razvoju motoričkih i mentalnih sposobnosti te je ona najzastupljenija aktivnost u predškolskom periodu svakog djeteta.

TRUDIMO SE DA “NAŠA” DJECA BUDU

* radosna i zadovoljna

* stvaralačka i poduzetna

* samosvjesna i samopouzdana

* svjesna svojih prava i prava drugih

* svjesna odgovornosti prema sebi, drugima i okruženju

* svjesna potrebe pozitivnog djelovanja u svom okruženju

 

Aktivnosti i sve ono što se s djecom u vrtiću svakodnevno radi ne objavljujemo javno na web ili facebook stranicama, već , u trenutku upisa djeteta u naš vrtić, dobivate kod za ulazak na CLASSDOJO platformu gdje imate pristup skupini vašeg djeteta te aktivnostima i obavijestima na niviou skupine.