Upisi

RADNO VRIJEME VRTIĆA JE OD 5,30-17,00 sati ( područni objekat u Martinišću od 6 – 17 sati)

Radno vrijeme tajništva vrtića je od 7,00-15,00 sati te u tom periodu možete podnijeti zahtjev za upis djeteta u naš vrtić ukoliko natječajem nije drukčije određeno ( predaja dokumentacije putem maila).

Dokumenti potrebni za upis:

1. Popunjeni i potpisan Zahtjev za upis

2. Kopija rodnog lista djeteta

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja

4. potvrda o prebivalištu djeteta

5. Potvrda o sufinanciranju boravka djeteta u našem vrtiću općine ili grada ukoliko niste s područja Grada Zaboka ( ukoliko vrtić raspolaže slobodnim jestima, tj. ukolko su prvotno riješene sve molbe s područja grada Zaboka, sukladno Pravilniku o upisu u DV Zipkica)

PREUZMITE:

ZAHTJEV ZA UPIS U JASLICE-VRTIĆ

ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

ODJAVA DJETETA ZA VRIJEME DULJEG BOLOVANJA ILI KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA RODITELJA

ZAHTJEV ZA ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

Redoviti upisi kreću krajem mjeseca travnja i traju do sredine mjeseca svibnja.

Roditelj ili staratelj djeteta dokumente dostavlja dječjem vrtiću

Prije nego dijete prvi puta dođe u vrtić

• saznat ćete je li vaše dijete primljeno u vrtić ( dijete mora biti uredno procijepljeno što se dokazuje cjepnom knjižicom)
• dogovorit ćete prvi razgovor sa stručnim suradnicima vrtića, dobiti prve informacije, postaviti prva pitanja
• obavit ćete zdravstveni pregled kod vašeg nadležnog pedijatra
• dogovorit ćete datum kada će Vaše dijete krenuti na privikavanje
• potpisat ćete Ugovor s ravnateljicom dječjeg vrtića i dobiti saznanja o grupi vašeg djeteta

 

VAŽNE INFORMACIJE I NAJČEŠĆA PITANJA:

 • natječaj za upis najčešće se objavljuje u prvoj polovici mjeseca svibnja ( potrebno je pratiti web stranicu vrtića gdje se objavljuje natječaj , rezultati natječaja te sve eventualne novosti vezane uz upis)
 • roditelji moraju potpisani ugovor vratiti u roku mjesec dana od dana objave rezultata upisa ( ugovor potpisuju oba roditelja / skrbnika) inače se smatra da se odustalo od mjesta
 • u toku godine djeca se upisuju ukoliko postoji upražnjeno mjesto
 • u slučaju bolesti, dijete se može vratiti u vrtić isključivo uz liječničku ispričnicu
 • dijete u vrtiću smije boraviti najviše 10 sati
 • u slučaju izbivanja djeteta, potrebno je ispuniti obrazac Odjave koji se nalazi na ovoj stranici koja se šalje / donosi u računovodstvo kako bi se mogla obračunati participacija – odjava se ispunjava za slučaj duljeg bolovanja djeteta ,za slučaj korištenja godišnjeg odmora roditelja i za ispis djeteta iz vrtića
 • ukoliko dijete izbiva zbog duljeg bolovanja ( kontinuiramo mjesec dana i dulje), uz predočenje liječničke ispričnice, ostvaruje se umanjenje akontacije  za 50%
 • u slučaju korištenja godišnjeg odmora roditelja (dva puta po 15 ili jedanput kontinuirano 30 kalendarskih dana u toku godine), uz predočenje potvrde poslodavca, ostvaruje se umanjenje akontacije za 50%
 • ispis djeteta iz vrtića mora se najaviti 15 dana ranije ( također uz obrazac odjave)
 • u trenutku upisa u vrtić, djeca se smještaju u skupine sukladno trenutnim  organizacijskim mogućnostima ( u vrtiću se radi reorganizacija postojećih skupina kako bi se mogla upisati nova djeca). Skupine su često mješovite te se do polaska u školu ponekad premještaju iz skupine u skupinu, sukladno organizacijskim potrebama vrtića te sukladno Pravilniku o upisu u Dječji vrtić Zipkica.
 • u vrijeme ljetne i zimske organizacije rada, kada je manji broj djece, te kada odgojitelji koriste godišnje odmore, skupine se spajaju, sukladno Pravilniku o upisu u Dječji vrtić Zipkica
 • u zimskom /ljetnom periodu ( u vrijeme školskih praznika), područna skupina iz Martinišća boravi na matičnoj lokaciji u Zaboku
 • po dijete u vrtić ne smije dolaziti maloljetna osoba, a ukoliko dolazi netko mimo izjave koju su roditelji potpisali, potrebno je obavijestiti odgojitelje skupine. Osoba koja dolazi po dijete ne smije biti u alkoholiziranom stanju niti pod utjecajem bilo kakvih  droga / opijata
 • u vrtiću se djeci ne daju nikakvi lijekovi propisani od strane liječnika

Kada prvi puta dovodite svoje dijete, odgojitelju ćete predati popunjenu liječničku potvrdu koju ste  prethodno dobili od nadležnog djetetovog pedijatra.

PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Zipkica (Gradsko vijeće Grada Zaboka)

Odluka o o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga DV Zipkica od roditelja-korisnika usluga (Gradsko vijeće Grada Zaboka)