Dječji vrtić Zipkica

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE 2024/2025.

Ovdje možete preuzeti tekst Odluke – ODLUKA O UPISU DJECE 2024-2025   Roditelji novoprimljene djece pozivaju se na roditeljski sastanak koji će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2024. g. s početkom u 18 sati u dvorani dječjeg vrtića ( 2. kat), na centralnoj lokaciji, Stjepana Radića 15. Roditelji koji imaju već…

UPIS DJECE U 2024/2025.odgojno – obrazovnu godinu

OVDJE MOŽETE PREUZETI – NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U 2024-2025.g. OVDJE MOŽETE PREUZETI – ZAHTJEV ZA UPIS U JASLICE-VRTIĆ OVDJE MOŽETE PREUZETI – INICIJALNI UPITNIK     Obavještavamo roditelje da potrebnu dokumentaciju ( potrebna dokumentacija navedena je u tekstu natječaja) , zajedno sa Zahtjevom za…

Poziv na dostavu ponude – plin

Ovdje možete preuzeti tekst Poziv za dostavu ponuda – opskrba plinom Obavijest – poništenje postupka…

Poziv na dostavu ponude – opskrba električnom energijom

Ovdje možete preuzeti tekst : Poziv na dostavu ponude – električna…

Rezultati o provedenom istraživanju o potrebama roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama i potreba stručnjaka

Dječji vrtić Zipkica član je Koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu te na linkovima u nastavku možete pročitati o rezultatima istraživanja. Rezultati istraživanja…

Roditeljski sastanak – program predškole

OBAVIJEST!   Obavještavaju se roditelji polaznika predškole ( djeca koja NISU uključena u redoviti vrtićki program) kako će se roditeljski sastanak održati u četvrtak, 14.9.2023. u dvorani Dječjeg vrtića Zipkica , Stjepana Radića 15 , na 2. katu s početkom u 17…

UPISI U PREDŠKOLU

Obavještavamo roditelje djece školskih obveznika ( djeca koja navršavaju 6 g do 1.4.2024. g.) , a koja ne polaze redoviti program Dječjeg vrtića Zipkica ili nekog drugog dječjeg vrtića, da će se upisi u program predškole održavati u periodu    21.8.2023. – 31.8.2023. u sobi psihologa u prizemlju Dječjeg vrtića…

Povećanje ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića Zipkica

Obavijest! preuzmite ovdje: Odluka o o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga DV Zipkica od roditelja-korisnika usluga (Gradsko vijeće Grada Zaboka)  Zaključak o…

DJECA I POTRES

Dragi roditelji! Suočeni sa situacijama potresa i nastavcima podrhtavanja tla, svima nam je potrebna i psihološka podrška, kako odraslima, tako i djeci. Razgovarajte sa svojom djecom, ovisno o njihovoj dobi, na njima prihvatljiv način, kako bi bili što pripremljeniji na takve situacije. Možete primijeniti savjete u nastavku, a…