Rezultati o  provedenom istraživanju o potrebama roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama i potreba stručnjaka

Rezultati o provedenom istraživanju o potrebama roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama i potreba stručnjaka

Dječji vrtić Zipkica član je Koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu te na linkovima u nastavku možete pročitati o rezultatima istraživanja.

Rezultati istraživanja

 

Share this: