FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.g.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. g.

 

FINANCIJKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. g.

 

Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA

PROCEDURA O NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENOG VOZILA

PROCEDURA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UGOVORA