AKTI VRTIĆA

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

STATUT  i Statutarna odluka 2023.

PRAVILNIK o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada(PROČIŠĆENI TEKST 2021.)

Pravilnik o nepravilnostima

POSLOVNIK KOLEGiJALNOG TIJELA

ETIČKI KODEKS

Zakonski i podzakonski akti

 

GODIŠNI IZVJEŠTAJ 2021.

G.PLAN 2020-2021.

KURIKULUM 2020 -2021

sigurnosno preventivni programi novo Zipkica

GODIŠNI IZVJEŠTAJ 2020.

 

Godišnji plan i program rada 2021 – 2022

Kurikulum DV Zipkica 2021 – 2022

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU VRTIĆA ZA 2022

 

GPP ZIPKICA 2023

Kurikulum DV Zipkica 2022-2027

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU VRTIĆA ZA 2023.g.

 

GPP ZIPKICA 23-2024

 

ZAKONI

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU https://www.zakon.hr/search.htm?searchString=zakon+o+pred%C5%A1kolskom+odgoju+i+obrazovanju

ZAKON O USTANOVAMA https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

OBITELJSKI ZAKON https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon

ZAKON O RADU https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu

ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI https://www.zakon.hr/z/474/Zakon-o-prosvjetnoj-inspekciji

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU https://www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-za%C5%A1titi-na-radu

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA https://www.zakon.hr/z/349/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-po%C5%BEara

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka

ZAKON O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH KVALIFIKACIJA https://www.zakon.hr/search.htm?searchString=%C2%A0ZAKON+O+REGULIRANIM+PROFESIJAMA+I+PRIZNAVANJU+INOZEMNIH+KVALIFIKACIJA%C2%A0

ZAKON O STRUČNO PEDAGOŠKOM NADZORU https://www.zakon.hr/search.htm?searchString=ZAKON+O+STRU%C4%8CNO+PEDAGO%C5%A0KOM+NADZORU%C2%A0

ZAKON O NAGRADI ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA https://www.zakon.hr/search.htm?searchString=ZAKON+O+NAGRADI+ZA+PROMICANJE+PRAVA+DJETETA%C2%A0

ZAKON O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE  https://www.zakon.hr/search.htm?searchString=ZAKON+O+AGENCIJI+ZA+ODGOJ+I+OBRAZOVANJE%C2%A0%C2%A0

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama

ZAKON O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI  https://www.zakon.hr/z/1067/Zakon-o-za%C5%A1titi-pu%C4%8Danstva-od-zaraznih-bolesti

ZAKON O JAVNOJ NABAVI  https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

ZAKON O FISKLANOJ ODGOVORNOSTI  https://www.zakon.hr/z/425/Zakon-o-fiskalnoj-odgovornosti

 

Strateški dokumenti