ZAKLJUČCI SA SJEDNICE UV-a 30.8.2019.

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE UV-a 20.12.2019.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 3. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 5. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 8. SJDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 9. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 10. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 11.SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 12.SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 13. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 14. SJEDNICE UV -a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 15. SJEDNICE UV-a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE UV -a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE UV -a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 18. SJEDNICE UV -a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 19. SJEDNICE UV – a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 20. SJEDNICE UV (2)

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 21. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 24. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 25. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 26. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 27. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 28. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 29. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 30. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA sa 31., 32, i 33. SJEDNICE UV- a

POZIV ZA 35. SJEDNICU UV I IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 34. SJEDNICE UV

POZIV ZA 36. SJEDNICU UV I IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 35. SJEDNICE UV

POZIV ZA 37. SJEDNICU UV I ZAPISNIK S 36. SJEDNICE UV (2

POZIV ZA 38. SJEDNICU UV I IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 37. SJEDNICE UV

Poziv za 39. Sjednicu UV I IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 38. SJEDNICE UV (1)

POZIV ZA 40. SJEDNICU UV I IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 39. SJEDNICE UV