ZAKLJUČCI SA SJEDNICE UV-a 30.8.2019.

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE UV-a 20.12.2019.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 3. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 5. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 8. SJDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 9. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 10. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 11.SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 12.SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 13. SJEDNICE UV

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 14. SJEDNICE UV -a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 15. SJEDNICE UV-a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE UV -a